Η Εταιρία

Το λογιστικό γραφείο του Χατζημπαλόγλου Ιορδάνη λογιστή Α τάξης απόφοιτο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και αποτελεί συνέχεια του λογιστικού γραφείου που ίδρυσαν το 1990 ο Αυγερινός Χατζημπαλόγλου και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Envelop
icon-totop

Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστικών, φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την λογιστική διεκπεραίωση φορολογικών θεμάτων ιδιωτών (συμπλήρωση και υποβολή φορολογικής δήλωσης, δηλώσεων ακίνητης περιουσίας Ε9, ρυθμίσεις οφειλών).

icon-account

Το γραφείο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και αξιοποιεί τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία χρησιμοποιώντας cloud εφαρμογές που προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια , ταχύτητα , και πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή οδηγία για το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Υπηρεσίες
footer-logo-ix